cor poluli


moje srdce
my heart


dyslektický projekt
dyslexie project


chlupatice
pubic art - hairy


mobilní galerie
mobile gallery


"...chlupatice..."

 

"...hairy..."

Některé ženy vnímají své „intimní chloupky“ jako nemoderní nebo dokonce neestetické, další si jich cení jako nějaké ozdoby, jejíž úprava a změna je individualizuje a osvobozuje; jiné ženy považují za příjemné si je zcela oholit, zbavit se jich, překračujíce tak určité tabu…
Požádala jsem své přítelkyně o jejich chloupky a z nich jsem vytvořila erotické, možná až exhibicionistické sny ženy.
Cítím, že by tyto „dárkyně“ neměly zůstat anonymní, že by byl na místě krátký videozáznam, který by je popisoval a jmenoval. …nebo bych spíše ráda nechala ty, kteří se na mé obrazy dívají, přemýšlet o tom, která z nich věnovala své chloupky pro jaký obraz?

 

Some women consider their pubic hair to be "unfashionable" or even "unaesthetic", others value it as an adornment, individualizing it by changing it’s appearance; then some women find it exhilarating to shave it off completely, as if breaking a taboo...
I asked my women friends for their hair and with it created the erotic, perhaps even exhibitionistic dreams of a woman.
I felt these donors should not remain anonymous, that a short video depicting them should give them credit. ...or is it perhaps, to get those who look at my pictures into guessing who of the girls gave her pubic hair for which picture?

"...Intim-Haare..."

 

"...le cheveu..."

Manche Frauen finden ihr Schamhaar unmodisch oder gar "unästhetisch", andere sehen es als Schmuck; wieder andere entfernen es, fast wie ein Tabu...
Ich sammelte diese Haare meiner Freundinnen und schuf damit die erotischen, vielleicht gar exhibitionistischen Träume einer Frau.
Ich fand aber, die Haar-Spenderinnen sollten nicht anonym bleiben, ein kurzes Video zeigt sie im Alltagsleben. ...oder ist es vielleicht gar, um die Betrachter meiner Bilder raten zu lassen, welche ihre Haare für welches Bild gab?

 

 

Certaines femmes considèrent les poils de leur pubis comme étant quelque chose d´inésthétique; d´anti-moderne, pour d´autres, c´est un décor qu´elles transforment et arrangent qu gré de leur individualité:D´autres encore estiment qu´il est plus agréables de le raser complètement, de s´en débarrasser, transgressant ainsi certains tabous.Mes amies ont bien voulu exposer leurs parties intimes, ce qui m´a permis de créer des rêves defemmes; érotiques peut-être même exhibitionnistes...Afin que ces „donatrices“ne restent pas dans l´anonymat, j´ai pensé qu´un clip qui les citerait, les décrirait serait le bienvenu. ...puis je laisserai à toutes celles; à tous ceux qui se sont déplacées ( és ) pour visionner ces images, le soin de deviner, quel pubis correspont à quelle identité?

 

Popis k technice:

Ojedinělá technika, kterou Alena Kupčíková vytváří své obrazy je jedinečná ve světě.  Chloupky z ženského ohanbí, které se lepí na papír a pak se celý obraz zalaminuje pod průhlednou fólií, tak chrání vše před UV filtrem.Všechno je vytvořeno z chloupků z ohanbí ženy, „reliéf = z chloupků“ vypadá nápadně jako kresba tužkou, ale vše je vytvářeno touto jedinečnou technikou.


video k technice:

 

Description of the technique

Description of the technique:
Using the pubic hair of a women to create her unique art, Alena Kupčíková has developed her very own technique. Each hair is carefully placed and glued onto a sheet of paper creating a raised image, as if creating a sculpture. Once completed, Alena laminates her art with a sheet of transparent film to protect its intricate
structures.

video to a technique:


Video, 2003, 5 min., DVD / Czech
Alena Kupcikova / BAUERPOWER

 Video, 2003, 5 min., DVD / Franch
Alena Kupcikova / BAUERPOWER

Katalog chlupatice

 


 


Catalog Pubic Art,
Hairy