foto: Janusz Konieczny
   

22.10.1976 v Šumperku, Česká Republika

   

22.10.1976 in Šumperk, Czech Republic

 

 

Studia:

 

 

 

Studies:

 

2004 - 2010
Ph.D. - doktorandské studium na Akademie výtvarných umění prof.M.Knižák, projekt - www.dys.cz
“Slabikář a Testy pro dyslektiky-obrazový a zvukový”,
Praha, CZ

1997 - 2003

Akademie výtvarných umění (AVU), ateliér
monumentální tvorby,prof. Aleš Veselý, Praha, CZ

2003
Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, Paříž, FR

2000
Technikon Natal, Durban, JAR

1995 - 1997
Václava Hollara, Praha

1993 - 1995
SPŠK Střední keramická škola, Bechyně

 

 

 

2004 - 2010
Ph.D. - Doctorate Degree, the Academy of Fine Arts,
Prof. Milan Knížák, project - primer and tests for dyslexic children: www.dys.cz, Prague, Czech Republic

1997 - 2003
Master, Studied at Prof. Ales Vesely’s studio
monumental art at the Academy of Fine Arts (AVU), Prague, Czech Republic

2003
Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts, Paris, FR

2000
Technikon Natal, Durban, South Africa, JAR

1995 - 1997
Václav Hollar Secondary Art School, Prague, Czech Republic

1993 - 1995
Secondary ceramics school, Bechyne, Czech Republic

   

Člen výtvarné skupiny:

     

Member of GroupZaložila neziskovou organizaci Umění a věda na podporu dyslektickým dětem www.dys.cz, vyhlásila Den dyslexie poprvé na světě 9. 9. 2010, který se uskutečnil v Národní galerii v Praze.

2008
Femlink ( 1 žena,1 video,1 země )
www.femlink.org

 
She founded a non-profit organization Art and science to support dyslexic children. She declared the 9th of
Sempteber 2010 the Day of dyslexia for the first time in the world, it did not exist before, and it was celebrated in the National Gallery in Prague.www.dys.cz,

2008
Femlink ( 1 woman, 1 video, 1 country )
www.femlink.org

 

 

Ceny:

 

 

 

Prizes:

 


2016
- Zlatou medaili na 1. ročník mezinárodní výstavy technických novinek, patentů a vynálezů INVENT ARENA v Třinci.

2016
- Zlatou medaili, výjimečná ocenění od Moldavské republiky AGEPI (STATE AGENCY ON INTELLECTUAL PROPERTY ) na 1. ročník mezinárodní výstavy technických novinek, patentů a vynálezů INVENT ARENA v Třinci.

2016
- Speciální ocenění TESLA FEST mezinárodního festivalu inovací, znalostí a kreativity, konaný v červnu v Novém Sadu v Srbsku.

2014
- Zlatá medaile - 1. místo - z 8. mezinárodního veletrhu vynálezů IEIK v Kunshanu v Číně, (na veletrhu bylo představeno 249 projektů z 35 zemí) pro projekt, Multimediální Interaktivní Slabikář a Testy pro prevenci a možné odhalení počátečních problémů se psaním a čtením pro děti od 4 let

- Bronzová medaile - 3. místo – bronzová medaile, Cena Inovace roku 2014 pro projekt - Multimediální Interaktivní Slabikář a Testy pro prevenci a možné odhalení počátečních problémů se psaním a čtením pro děti od 4 let, Cena Inovace roku 2014 pro projekt “Multimediální Interaktivní Slabikář a Testy pro prevenci a možné odhalení počátečních problémů se psaním a čtením
pro děti od 4 let”

2003
Mezinárodní cena LVMH - Louis Vuitton - Moët Hennessey, Paříž, Francie

Díla zastoupena ve sbírce Narodní galerii v Praze,
v soukromých sbírkách České republice,
Německu, Holandsku, Anglii, Švýcarsku, Japonsku  a v USA

 

 2016
- Gold medal/ 1st place  at 1st International exhibition of technical innovations, patents and inventions in Třinec for "The multimedial interactive Alphabet book and Tests for dyslexic children", Czech Republic

2016
- Gold medal/exceptional award from the Republic of Moldova, AGEPI (STATE AGENCY ON INTELLECTUAL PROPERTY) for "The multimedial interactive Alphabet book and Tests for dyslexic children"

2016
- Special award from TESLA FEST: International Festival of Innovation, Knowledge and Creativity held in Novi sad of the Republic of Serbia for "The multimedial interactive Alphabet book and Tests for dyslexic children", Serbia

2014
- The 8th International Exhibition of Inventions IEIK in Kunshan, 1st place, gold medal  for project Multimedia interactive Tests and Alphabet book for children from the age of 4 upwards to detect and prevent possible initial problems in reading and writing. (out of 35 countries with 249 projects), China

- Price for innovation 2014 of Czech Republic, 3rd place, bronze medal  for project Multimedia interactive Tests and Alphabet book for children from the age of 4 upwards to detect and prevent possible initial problems in reading and writing, Czech Republic

2003
International prize Louis Vuitton - Moët Hennessey,
Paris, France

Her work is represented at the Prague National Gallery
and private collections in the Czech Republic, Germany,
Nederland, England, Switzerland, Japan and the USA.

 

 

Samostatné výstavy :

 

 

 

Solo Exhibitions:


2017 - 2019
bude aktualizovano na novem web, ktery bude v provozu breznu 2019 .-).

2016
- Galerie Crears,
(projekt –  Chlupatice, Smalty, Malba jedním chloupkem, Křišťálové ženy, Královské klenoty, 3D Preciosa, Orchestrální cesty- reliéfy), Rožnov pod Radhoštěm

- Galerie Mona Lisa, Andělé bodu G, (projekt –  Chlupatice , Smalty,Malba jedním chloupkem, Kapky deště, Křišťálové ženy, Královské klenoty, Epopej, 3DPreciosa ), Olomouc

- XVII. ročník Art Prague, One Women Show,
(projekt –  Chlupatice, Smalty, Křišťálové ženy, Královské klenoty, Orchestrální cesty- reliéfy, 3D Preciosa ), Praha

2015 - 2016
- Monumentálníkinetická socha v ulici Dlouhé centru Prahy Klub Roxy, Zpívající a tančící strom, (roční instalace), Praha

2015
- Galerie Tančící Dům, SEX / m2 (projekt –  Chlupatice (různé styly,zlacené..atd), Smalty, Křišťálové ženy,
Kapky deště, 0rchestralní cesty - reliéfy, 3 - Preciosa, královské klenoty ,Epopej, Femlink), Praha

- Uffo galerie, Tady líbám já, (projekt – Chlupatice (různé styly,zlacené..atd), Dys, Smalty, Malba jedním chloupkem, Křišťálové ženy, Kapky deště, 0rchestralní cesty - reliéfy , Preciosa 3D, Královské klenoty), Trutnov

2013
- Egon Schiele Art Centrum,(projek chlupatice, testy a slabikář DYS), 29.3.-29.10.2013, Český Krumlov

- 5s_gallery, Pro dva (projekt- Chlupatice, Diamantové ženy, Královské klenoty, Kapky deště, 3D Preciosa).
Praha

2012
- Galerie výstavní síň Chrudim (v divadle Karla Pippicha), Cenzurované umění. (projekt- Chlupatice, malba chloupkem, společně se sochařema M .Korečkovou a J. Macko). Chrudim

- Muzeum T.G. Masaryk Rakovník , Slyším jak to vidím, (projekt - Hudba očí, Hudba stromu,Tanec slunce, Hudba města, testy a slabikář DYS, Chlupatice)

- 5s_gallery, Jsem žena, jsem anděl (projekt- Chlupatice, Malba jednim chloupkem, Diamantové ženy). Praha

2011
- Galerie Vltavín, Cenzurované umění. (projekt- Chlupatice, malba chloupkem, Diamantové ženy, společně se sochařema M .Korečkovou a J. Macko). Praha

2010
- Galerie moderního umění, workshop (projekt- Slabikář a Testy pro prevenci a možné odhalení dyslexie,dysgrafie). Roudnici nad Labem

- Národní galerie, Veletržní palác, Den Dyslexie (projekt- Slabikář a Testy pro prevenci a možné odhalení dyslexie, dysgrafie). Praha

- Akademie výtvarných umění, Prezentace Ph.D,
(projekt- Slabikář aTesty pro prevenci a možné odhalení dyslexie,dysgrafie).Praha

2007
- České muzeum výtvarných umění, Chlupatice v tanci
slunce, (projekt - Mobilní galerie, Chlupatice,
Tanec slunce). Praha

2002 - 2003
- Divadlo komedie - součást představení
Vagína monology, ( projekt - Chlupatice ), Praha

1999
- Klášter, ( projekt Kresby ), Uničov

1997
- Muzeum Rýmařov,( projekt - Prezentace projektů), Rýmařov

1996
- Muzeum Mohelnice,( projekt - Obrazy člověk a hmyz), Mohelnice

1995
- Zámek Velké Losiny,( projekt - obrazy na básně ), Velké Losiny

1993
- Kulturní dům,( projekt - Obrazy na  básně ), Bechyně

 -

 

2016
- Gallery Crears
(project- Hairy, Painted with one hair, Raindrops,Enamel Painting, Diamond woman, Orchestral journeys - relief, 3D Preciosa), Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic

- Gallery Mona Lisa,Angels of G point, (project- Hairy, Painted with one hair, Enamel Painting,
Diamond woman, Epic, Royal Jewels, Raindrop, 3D Preciosa ), Olomouc, Czech Republic

- XVII. ročník Art Prague,One Women Show,
(project- Hairy,, Enamel, Diamond woman, Orchestral journeys - relief, 3D Preciosa ), Prague, Czech Republic

2015 - 2016
- Monumental sculpture in the center of Prague - kinetically generated object, streed Dlouha, Singing Dancing Tree, (year installation), Prague, Czech Republic

2015
- Dancing Hause Gallery, SEX / m2 (project- Hairy, Enamel Painting, Diamond woman, Raindrops, Epic, 3D Preciosa, Royal Jewels, Orchestral journeys - relief, Femlink), Prague, Czech Republic

- Uffo gallery, Here I kiss, (project- Hairy, Dys, Enamel Painting, Painted with one hair, Diamond woman,
3D Preciosa, Royal Jewels, Orchestral journeys - relief ), Trutnov, Czech Republic

2013
- Egon Schiele Art Centrum,(project Hairy, Primer and Tests/Game for dyslexic ) current 29.3.- 29.10.2013
Český Krumlov, Czech Republic

- 5s_gallery, For Two (project- Hairy, Diamond woman, Royal Jewels, Raindrops, 3D Preciosa). Prague, Czech Republic

2012
- Gallery Chrudim exhibition hall (in theater Karl Pippich), Censored ART. (project -  Hairy, Painted with one hair, with sculptors M.Korečková and J. Macko). Chrudim, Czech Republic

- Muzeum T.G. Masaryk Rakovník , I hear how I see it, (project, Eyes Song, Music of Trees, Sun Danc,
Primer and Tests/Game for dyslexic, Sound of City,
Hairy), Rakovník, Czech Republic

- 5s_gallery, I'm a woman, I'm an agel (project -  Hairy, Diamond woman, Painted with one hair). Prague, Czech Republic

2011
- Gallery Vltavín, Censored ART. (project -  Hairy,
Diamond woman, Painted with hair, with sculptors
M .Korečková and J. Macko). Prague, Czech Republic

2010
- Gallery of Modern Art, workshop (Project - Primer and Tests/Game for dyslexic children), Roudnici nad Labem, Czech Republic

- National Gallery, Trade Fair Palace,Day Dyslexia
(Project - Primer and Tests/Game for dyslexic children)
Prague, Czech Republic

- Academy of Fine Arts, Prezentation Ph.D, ( project - Primer and Tests/Game for dyslexic children) Prague, Czech Republic

2007
- Czech Museum of Fine Arts, Hairies in a Sun Dance,
project - Mobile Gallery, Hairy, Sun Danc ). Prague,
Czech Republic

2002 - 2003
- Komedie Theatre, as part of the presentation: of The
Vagina Monologues, ( project -  Hairy). Prague,
Czech Republic

1999
- Monastýry Gallery, (project - drawings). Unicov,
Czech Republic

1997
- Museum Rymarov, ( project - Prezentations of Projects.), Rymarov, Czech Republic

1996
- Museum Mohelnice,( project - Paintings of Poetry), Mohelnice, Czech Republic

1995
- Castle Velké Losiny, (project - Paintings of Poetry), Velke Losiny, Czech Republic

1993
- Culture House, (project - Paintings of Poetry), Bechyne, Czech Republic

 

 

Výběr společné výstavy:

 

 

 

Selection Group Exhibitions:

-

2017 - 2019
bude aktualizovano na novem web, ktery bude v provozu breznu 2019 .-)

2017

 - Galerie Art salon S, SEXplicit vol.3,(projekt - chlupatice) ,Praha

2016
- Aknoon Art Galerie, ,(projekt - Žena, Femlink),
Isfahan, Iran

- Circulo de Arte,(projekt - Už je toho dost, Femlink), Spain, Toledo

- Festival du Nouveau Cinema, (projekt - Muž, Femlink), Montreal, Kanada

- Tengri Umai Art-Galerie, (projekt - Žena, Femlink), Almaty, Kazakhstan

- Corientes – Play, Semana de Videoarte,(projekt - Muž, Femlink), Argentina

- Kino Romuva a galerie, "Kaunas in Art ", (projekt - Žena, Femlink), Gallery POST, Litva 

- Azad Art Galerie, (projekt - Žena, Femlink), Tehran,  Iran

- Museo de la Mujer,(projekt - Žena, Femlink), Argentina

- Dak'Art Biennale, (projekt - Žena, Femlink),
Senegal

- Plymouth State University, (projekt- Femlink ),
New Hampshire, USA

- Francouzský institut, (projekt - Femlink), Zagreb, Chorvatsko

- Projekt Area Umístění, (projekt - Žena, Femlink),
Portorico

2015
- Galerie Meet factory, Beauty Free all for 30,(projekt - Chlupatice), Prague

- DSC Galerie, Glassplus á la Borges, (projekt - Diamantové ženy, Orchestralní cesty - Preciosa), Prague, CR

 - Regionální muzeum Kolín, Keramické setkání Kolín, Socha a Prostor, (projekt - Smalty, Keramický relief),
Kolin

- Espacioenter, (projekt - Žena, Femlink), Canarias, Island

- Artos Foundation, (projekt - Žena, Femlink), Nicosia, Kypr

- The Karl Drerup Galerie, State Univesity,(projekt - Žena, Femlink), Plymouth, USA

- Galerie Huuto - space Pikkujätkä, (projekt - Femlink) , Helsinki, Finsko

- "Force of Nature exhibition », State University with the WCA, (projekt - Už je toho dost, Femlink), Plymouth (New Hampshire), USA

- Espacio Puerta,(projekt - Žena, Femlink) Bilbao, Spain

- Dokukino, (projekt - Muž, Femlink), Zagreb, Chorvadsko

- Spring art show, GALA Art Center, (projekt - Už je toho dost), Gardner (MA), USA

- Mamia Bretesche Gallery,(projekt - Orchestrální cesty, Muž, Moje srdcet, Žena, Už je toho dost, Femlink), Paris, Francie

- Le Cube, Centre de Création Numérique,(projekt - Žena, Femlink), Issy Les Moulineaux , Francie

- Palais des Beaux Arts, (projekt - Žena, Femlink), Lille, Francie

2014
- Les Ateliers Sahm, (project - Orchestralní cesty, Muž, Moje srdcet, Femlink), Brazzaville, Kongo

- Nod Art-Centre, Druhé narozeniny, ( project - Hudba očí), Praha

- Centrum současného umění, (projekt - Orchestralní cesty, Femlink),Quito, Ecuador

- ArtsWorcester, (projekt - Už je toho dost, Femlink), Massachusetts - Worcester, USA

- Kulturní Khorakhanè Association, "So Far, So Good", (projekt- Femlink), Abano Terme, Italy

- Gallery Orlova, Female Hysteria, (projekt - Chlupatice, Diamantove ženy, Kapky deště, SD - Preciosa), Kroměříž

- ArtsWorcester,(projekt - Muž, Femlink), Massachusetts Worcester, USA

- Mezinárodní festival krátkého filmu,(projket - Femlink), Kyiv, Ukrajina

- Novákovi garaže -  Art salon S., SEXPLICIT ON TOUR, (projekt - chlupatice), Hradec Králové

- Mezinárodní muzeum keramiky, Phenomenon B, (projekt - Smalty, Diamantové ženy), Bechyně

- Bienále součastného umění, Francouzký institut, Dak'Art, (projekt - Orchestrální cesty, Muž, Moje srdce, Žena, Už je toho dost, Femlink), Dakar, Senegal

- ART HERE, (project- Muž,Femlink), Colorado - Denver, USA

- Francouzský institut, (project - Orchestrální cesty, Muž, Moje srdcet, žena, Femlink), Mauritius

- Photon Galerie, (project - Orchestrální cesty, Femlink), Ljubljana, Slovinsko

- Nod Art-Centre - Video galerie, Femlink, (project - My Heart, Femlink) Praha

- Centrum současného umění, (project - Orchestral Journeys, Femlink), Quito, Ekvador

- Galerie výtvarných umění, Mezinárodní feministická výstava, (projekt - Orchestrální cesty, Muž, Moje srdce, Žena, Už je toho dost, Femlink), Split, Chorvadsko

- Galerie ARTATAK, AKT_ual, (project - Hairy, Painted with one hair), Praha

- 5sGalerie,(projekt - Orchestrální cesty, Už je toho dost, Femlink), Praha

- BOX space, (project - Už je toho dost, Femlink),
Milan, Italie

2013

- ESAV škola SUP - Audiovizuálních, Traverse video, Vyjádření videoartu,(projekt -, Muž), Toulouse, Fr

- ART Salon S - Microna, SEXPLICIT, (projekt - Chlupatice, Smalty), Prague

- "Galleries' Night", (projekt - moje srdce, Muž, Femlink), Bucarest, Rumunsko

- Centrum součastného umění, (projekt - Moje srdce, muž, Femlink), Riga, Lotyšsko

- Galerie Cella, Bod varu, (project - Chlupatice), Opava

- Essex Art Center, (projekt- moje srdce, Muž, Femlink) , Lawrence, MA, USA

- Centrum pro kreativní praktiky, (projekt - Moje srdce, Muž, Femlink), Dublin, Irsko

- Centrum součastného umění, (projekt - Femlink), Ujazdowski Castle

- KINO-LAB,(projekt- Moje srdce, Muž, Femlink),
Warsaw, PL

- Mezinárodní festival Videoart - FIVAC,
(projekt- Muž), Camaguey City, Kuba

2012 - 2013
- Golf yard resord, Výstava ozvěny Smalt art, (projekt- Smalty), Předboj

2012
- Plynojem  Gong, Smalt art Vítkovice,(projek - Smalty), Ostrava

- Národní galerie, Veletržní palác, Dar dyslexie – 3D DYS,(projekt- Diamantové ženy, Orchestralní cesty). Kurátorský projekt. Praha

- 5s_gallery, Malé formaty, (projekty, chlupatice), Praha

- Studio M, Videomedeja, (projekt - Muž, Femlink), Novi Sad, Srbsko

- Kulturní centruml casa Talavera, (projekct- Moje srdce, Femlink), Mexiko

- Centrum součastného umění galerie Afterro,(projekt- moje srdce, Muž, Femlink), Newrak, USA

- Booze Cooperativa, (projekt- Muž, Femlink), Atény,
Řecko

- Galerie allery Lab A / B Binary Arts Center Mexico National Arts, Výběr videoartu Femlink,(projekt- Moje srdce, Muž, Femlink). Mexiko

- Photo Gallery, Kolektiva,(projekt- moje srdce, muž,
Femlink) Ljublana, Slovinsko

- Artpro gallery, Ohrožený druh (projekt- Chlupatice, malba jedním chloupkem, Diamantové ženy, Orchestralmni pohled na lidske bytí - reliefy cesty). Praha

2011
- České centrum, Rozjímání - součastný Český autoportrét, Budapešt´, Madarsko

- Národní galerie, Veletržní palác, II.Den Dyslexie- výstava DYS, (projekt- Slabikář a Testy pro prevenci a možné odhalení dyslexie,dysgrafie,Chlupatice,
Diamantové ženy). Praha

- Galerie Peron, Female Hysteria, (projekt- Chlupatice, Diamantové ženy, Orchestralmni pohled na lidske bytí - reliefy cesty). Praha

- Kino Udarnik, (projekt - Moje srdce, Muž, Femlink), Maribor, Slovinsko

- Kino Udarnik, (projekt - Muž, Femlink), Maribor, Slovenia

- XVA Gallery - Bastakiya, (projekt - Muž, Femlink), Dubai,
United Arab Emirates

- Espace 60, (projekt - Muž, Femlink), Annecy, FR

2010
- PAF- Přehlídka animovaného filmu, (Projekt- “Slabikář  a Hra/Testy pro prevenci a možné odhalení dyslexie,dysgrafie), Olomouc

- Hilton Hotel, WCA Confab (projekt - Muž, Femlink), New York, USA

- Shams Center, (projekt - muž, Femlink), Beyrouth,
Libanon

- Museum of  Occupations, (projekt - Muž, Moje srdce, Femlink), Tallinn, Estonko

- Project Room de Arte Actual / FLACSO, Quito, Ekvador

- Loop, (projekt – video Muž).Barcelona, Španělsko

- The Frontground Gallery, (projekt – Muž). Merida, Mexiko

- Galerie Beseda, Female Hysteria ( projekt -  Ilustrovana poezie). Ostrava

- Cenzurované umění, Vzlet divadlo (projekt – Chlupatice ilustrovana poezie) slova, Praha

2009
- TEPAK, (projeKt - Muž). Limassol, Kypr

- ARTos Foundation, (projeKt - Muž). Nicosi, Kypr

- Film Institute (project - video Moje srdce). Manila, Filipiny

- Mánes Diamant, Female Hysteria (projekt -  ilustrovana poezie,ilustrovana kniha Usměv prosím), Praha

- GIV, Québec (projekt - video Moje srdce, Femlink). Montreal, Kanada

- 22th Instants Video Festival,(projekt - Moje srdce,
www.instantsvideo.com). Marseille, Francie

- in Loop, (project - My heart, Femlink),
Melbourne, Australie

- Women in Network, in collaboration with WIN, Mauritius
Fondation Al Qattan and the Franco - German Cultural CenterVideo-Festival «/Si:n »,( project - Moje srdce,
Femlink). Palestinian, Territories,  Ramallah

- Bandits-Mages,(project - My heart, Femlink,
www.instantsvideo.com). Bourges, Francie, FR

- Boston's CyberArts Festival at Leslie University,
(project - Moje srdce, Femlink). Boston, USA

2008 - 2009
- Sculpture Forum Winter, (projekt - Cor Populi).
Liberec

- Gelerie moderního umění, Autoportét v českém umění
20. a 21.století,( projekt - autoportrét - Chlupatice ). Hradec Kralové

2008
- České centrum, Co to znamená..? (projekt -
- Chlupatice). Řím, Italie

- Alšova Jihočeská galerie, Portrét, ( projekt - autoportrét
Chlupatice ). Hluboká nad Vltavou

- 21th Instants Video Festival,( projekt - Moje srdce,
www.instantsvideo.com ). Marseille, FR

- Biennale současného umění, ( projekt - Moje srdce,
Femlink). Nimes, Francie

- Loop Festival ,( projekt - Moje srdce, Femlink).
Barcelona, Španělsko

- Národní galerie, Veletržní palác, ITCA Trienále
současného výtvarného umění, ( projekt  Cor populi ).
Praha

2006
- Muzeum moderního umění, Trienále V. Nový
Zlínský salon, (projekt - Moje srdce). Zlín

2005
- Dům umění, absolventi A.Veselého, ( projekt - Hudba
stromu, Hudba očí ). Opava

- Muzeum moderního umění, Salon Mladých, (projekt -
Mobilní galerie, Chlupatice). Zlín

2004
- Moravska Galerie, PF 2005, ( projekt - Pour
Feliciter 2005 ). Brno

- Kunstforum Ostdeutsche Galerie, HfBK Dresden -
AVU Praha, (projekt - Mobilní galerie, Chlupatice).
Regensburg, Německo

- Alšova Jihočeská galerie, atelier Aleše Veselého,
( projekt - Mobilní galerie, Chlupatice ).
České Budějovice

- Moravská galerie, Vůně levhardí kůže,
(projekt - Chlupatice). Brno

- Národní galerie, Veletržní palác, I.Pražské bienále -
Nejmladší, (projekt -  Chlupatice). Praha

2003
- Národní galerie, Veletržní palác, Diplomanti AVU,
( projekt - Mobilní galerie, Chlupatice ). Praha

- Galerie hl.města Prahy, Dům U zlatého prstenu ,
Mladý maso (projekt Chlupatice, Hudba města,
Hudba stromu). Praha

2002
- Galerie NOD Roxy, Version, ( projekt - Hudba města,
Hudba stromu). Praha

2001
- Galerie NOD Roxy, Śuliny si šeptají - Hermeneutika,
(projekt - Hudba očí). Praha

2000
- Centrum pro současné umění, ( projekt -
Tanec slunce).Praha

- Gallery NOD Roxy,UVA, (projekt - Tanec slunce).
Praha

1999
- Muzeum Nica, Trienale, ( projekt - Hvězdná centra).
Nica, Polsko

1998
- Centrum pro současné umění, (projekt - Hvězdná centra). Praha

1998
- Muzeum Šumperk, Trienale, (projekt Hvězdná centra).
Šumperk

1995
- Centrum Cesta, Lhaní, (projekt - obrazy na básně).
Tábor


 2017
 - Gallery Art salon S, SEXplicit vol.3,(projket - Hairy), Prague, Czech Republic

2016
- Aknoon Art Gallery,(project - Women, Femlink),
Isfahan, Iran

- Circulo de Arte,(project - Enough is Enough, Femlink), Spain, Toledo

- Festival du Nouveau Cinema, (project - Man, Femlink), Montreal, Canada

- Tengri Umai Art-Gallery, (project - Women, Femlink), Almaty, Kazakhstan

- Corientes – Play, Semana de Videoarte,(project - Man, Femlink), Argentina

- Cinema Center Romuva and Gallery, "Kaunas in Art ", (projekct - Woman, Femlink), Gallery POST,  Lithuania

- Azad Art Gallery, (project - Woman, Femlink), Tehran,  Iran

- Museo de la Mujer, (project - Woman, Femlink), Argentina

- Dak'Art Biennale, (projekct - Woman, Femlink),
Senegal

- Plymouth State University, (project - Femlink ),
New Hampshire, USA

- French Institut, (project - Femlink) ,Zagreb, Croatia

- Project Location Area, (projekct - Women, Femlink), Puerto-Ricco

2015
- Gallery Meet factory, Beauty Free all for 30,(project- Hairy), Prague, Czech Republic

- DSC Gallery, Glassplus á la Borges, (project- Diamond womant, Orchestral journeys), Prague, CR

 - Regional Museum of Cologne, Ceramic meeating of Kolin , Statue and space, (project - Enemale, Ceramic relief), Kolin, Czech Republic

- Espacioenter, (project - Woman, Femlink), Canarias, Islands

- Artos Foundation, (project - Woman, Femlink), Nicosia, Cyprus

- The Karl Drerup Gallery, State Univesity,(project - Woman, Femlink), Plymouth, USA

- Gallery Huuto - space Pikkujätkä, (project- Femlink), Helsinki, Finland

- "Force of Nature exhibition », State University with the WCA, (project - Enough is Enough, Femlink), Plymouth (New Hampshire), USA

- Espacio Puerta, (project - Woman, Femlink) Bilbao, Spain

- Dokukino, (project - Man, Femlink) Zagreb, Croatia

- Spring art show, GALA Art Center, (project - Enough is Enough, Femlink), Gardner (MA), USA

- Mamia Bretesche Gallery,(project - Orchestral Journeys, Man, My Heart, Women, Enough is Enough, Femlink), Paris, FR

- Le Cube, Centre de Création Numérique,( project - Woman, Femlink), Issy Les Moulineaux , France

- Palais des Beaux Arts, (project - Woman, Femlink), Lille, France

2014
- Les Ateliers Sahm, (project - Orchestral Journeys, Man, My Heart, Femlink), Brazzaville, Congo

- Nod Art-Centre, Second birthday, (project- eyes´music), Prague, Czech Republic

- Center of Contemporary Art, (project - Orchestral Journeys, Femlink),Quito, Ecuador

- ArtsWorcester, (project - Enough is Enough, Femlink), Massachusetts - Worcester, USA

- Cultural Association Khorakhanè, "So Far, So Good", (project- Femlink, ), Abano Terme, Italy

- Gallery Orlova, Female Hysteria, (project - Kroměříž,
Czech Republic

- ArtsWorcester, (projekt - Man, Femlink), Massachusetts Worcester, USA

- International Short Film Festival,(project- Femlink), Kyiv, Ukraine

- Novák's garage -  Art salon S., SEXPLICIT ON TOUR, (project - Hairy), Hradec Králové, Czech Republic

- International Museum of Ceramics, Phenomenon B, (project - Enamelt, Diamantové ženy), Bechyně, Czech Republic

- Biennale of contemporary Art, Institut Français, Dak'Art, (project - Orchestral Journeys, Man, My Heart, Women, Enough is Enough, Femlink), Dakar, Senegal

- ART HERE, (project- Man,Femlink), Colorado - Denver, USA

- French Institut, (project - Orchestral Journeys, Man,
My Heart, Women, Femlink), Mauritius

- Photon Gallery, (project - Orchestral Journeys, Femlink), Ljubljana, Slovenia

- Nod Art-Centre- Video Gallery,Femlink, (project - My Heart, Femlink) Prague, Czech Republic

- Centro de Arte Contemporàneo, (project - Orchestral Journeys, Femlink), Quito, Ecuador

- Gallery of Fine Arts, International feminist exhibition,
((project - Orchestral Journeys, Man, My Heart, Women, Enough is Enough, Femlink), Split, Croatia

- Galerie ARTATAK, AKT_ual, (project - Hairy, Painted with one hair), Praha, Czech Republic

- 5sGallery, (project - Orchestral Journeys, Enough is Enough, Femlink), Prague, Czech Republic

- BOX space, (project - Enough is Enough, Femlink),
Milan, Italy

2013
- ESAV school SUP. of audiovizual, Traverze video, Expressionof video, (project - Man, Femlink),
Toulouse, France 

- ART Salon S - Microna, SEXPLICIT, (project - Hairy, Enamel Painting), Prague, Czech Republic

- "Galleries' Night", (project - My Heart, Man, Femlink), Bucarest, Romania

- Center For Contemporary Art, ( project - My Heart, Man, Femlink), Riga, Latvia

- Galerie Cella, Boiling points, (project - Hairy), Opava, CR

- Essex Art Center, (project - My Heart, Man, Femlink), Lawrence, MA, USA

- Centre for Creative Practices, (project - My Heart, Man, Femlink), Dublin, Ireland

- Centre for Contemporary Art, (project - Femlink), Ujazdowski Castle

- KINO-LAB,(project - My Heart, Man, Women, Orchestral Journeys, Enough is Enough, Femlink),
Warsaw, Poland

- International Videoart Festival- FIVAC (project -Man, Femlink), Camaguey City, Cuba

2012 - 2013
- Golf yard resord, Výstava ozvěny Smalt art, (project - Enamel Painting), Předboj, Czech Republic

2012
- Gasholder  Gong, Smalt art Vítkovice, (project - Enamel Painting), Ostrava, Czech Republic

-National Gallery, Trade Fair Palace, Gift of dyslexia - 3D DYS, (project- Orchestral journeys - relief, Diamond womant ). Curatorial project. Prague, Czech Republic

- 5s_gallery, Malé formaty, (project - Hairy), Prague, Czech Republic

- Studio M, Videomedeja, (project - Man, Femlink), Novi Sad, Serbia

- Centro cultural casa Talavera, Femlink (project - My Heart, Femlink), Mexico

- The centrer for contemporary art gallery Afterro,(project My Heart, Man, Femlink), Newrak, NJ, USA

- Booze Cooperativa - (project - Man, Femlink), Athens, Greeece

- Gallery Lab A / B Binary Arts Center Mexico National Arts, Videoart selection Femlink,(project - My Heart, Man, Femlink), Mexico

- Photo Gallery, Kolektiva,(project - My Heart, Man,
Femlink). Ljublana, Slovenia

- Artpro gallery, Species Periclitata, (project - Hairy, Orchestral journeys, Diamond woman, Painted with one hair), Prague, Czech Republic

2011
- Czech Centre, Reflections - the Contemporary Czech Self-Portraits, Budapest, HU

- National Gallery, Trade Fair Palace, II.Day Dyslexia _ exhibitions DYS (project - Primer and Tests/Game for dyslexic children, Hairy, Diamond woman), Prague,
Czech Republic

- Gallery Peron, Female Hysteria. (project -  Hairy, Diamond woman, Painted with hair, Orchestral journeys), Prague, Czech Republic

- Cinema Udarnik, (project – My Heart, Femlink), Maribor, Slovenia

- Cinema Udarnik, (project - Man, Femlink), Maribor,
Slovenia

- XVA Gallery - Bastakiya, (project - Man, Femlink),
Dubai, United Arab Emirates

- Espace 60, (project - Man, Femlink), Annecy, Franc

2010
PAF-Festival of Film Animation, (project - Primer and Tests/Game for dyslexic children), Olomouc, Czech Republic

- Hilton Hotel, WCA Confab, (project - Man, Femlink), New York, USA

- Shams Center, (project - Man, Femlink), Beyrouth, Lebanon

- Museum of  Occupations, (project - Man, My Heard, Femlink), Tallinn, Estonia

- Project Room de Arte Actual / FLACSO, Quito, Ecuador
Loop, (project – video Man). Barcelona, Spain

- The Frontground Gallery, (project – video Man, My Heard, Femlink). Merida, Mexico

- Gallery Beseda, Female Hysteria (project - illustrated Poetry, iluustrated book), Ostrava, Czech Republic

- Censorship art,flight theatre (project - illustrated Poetry). Prague, Czech Republic

2009
- TEPAK, (project – video Man, Femlink). Limassol, Cyprus

- ARTos Foundation, (project – video Man, Femlink).
Nicosi, Cyprus

- Film Institute, ( project – video My Heart, Femlink).
Manila, Philippines

- Mánes Diamant, Female Hysteria ( project -  illustrated Poetry, illustrated book), Prague, Czech Republic

- GIV, Québec (project – My Heart, Femlink).
Montreal ,Canada

- 22th Instants Video Festival,( project - My Heart
www.instantsvideo.com ). Marseille, FR

- in Loop, (project - video My heart,video Man Femlink),
Melbourne, Australia

- Women in Network, in collaboration with WIN, Mauritius
Fondation Al Qattan and the Franco-German Cultural Center,Video-Festival «/Si:n » ( project - My heart,
Femlink).Palestinia, Territories, Ramallah

- Bandits-Mages,(project - My heart, Femlink,www.instantsvideo.com).Bourges, Francie, FR

- Boston's CyberArts Festival at Leslie University,
( project - My heart, Femlink). Boston, USA

2008 - 2009
- Sculpture Forum Winter, (project - Cor Populi).
Liberec, Czech Republic

- Gallery of Modern Art, Self-portrait in the Czech visual
Art Of the 20th ( and 21th) Century,
( project- Self Portrait - Hairy). Hradec Králové, Czech Republic

2008
- Czech centum, Comunicato stampa,
( project - PinUP, Christmas - Hairy). Rome, Itali

- South Bohemian Gallery,Portrait,
( Self Portrait - Hairy). Hluboka nad Vltavou, Czech Republic

- 21th Instants Video Festival, (project - My Heart
www.instantsvideo.com). Marseille, France

- Biennale of Contemporary Ar, (project - My Heart,
Femlink). Nimes, Spain

- Loop Festival ,( project - My heart, Femlink).
Barcelona, ES

- National Gallery, Trade Fair Palace, ITCA International
Triennale of Contemporary Arts, (project - Cor Populi).
Prague, Czech Republic

2006
- Regional Gallery of Fine Art, Trienale V.New Zlin Salon,
(project - My Heart). Zlin, Czech Republic

2005
- House of Art, Studio of Ales Vesely, (project - Eyes
song,Music of Trees). Opava, Czech Republic

- Regional Gallery of Fine Art,Youth Salon,
( project - Hairy, Mobile Gallery). Zlin, Czech Republic

2004
- Moravian Gallery, PF 2005 (project -
Pour Féliciter 2005), Brno, Czech Republic

- Kunstforum Ostdeutsche Gallery, HfBK Dresden -
AVU Prague, (project - Mobile Gallery, Hairy).
Regensburg, Germany

- Aleš South Bohemian Gallery, Studio of Ales Vesely,
(project - Hairy, Mobile Gallery).
Ceské Budejovice, Czech Republic

- Moravian Gallery, The Scent of Leopard Skin,
(project - Hairy). Brno, Czech Republic

- National Gallery, Trade Fair Palace,1st Prague Biennial,
The Youngest Ones, ( project - Hairy ). Prague, Czech Republic

2003
- National Gallery, Trade Fair Palace, Master of Arts,
(project - Hairy, Mobile Gallery). Prague, Czech Republic

- City Gallery Prague, House of the Golden Ring,
Young Meat, (project - Hairy, Music of Trees,
Sound of City). Prague, Czech Republic

2002
- Gallery NOD Roxy, Version,( project - Music of Trees,
Sound od City ). Prague, Czech Republic

2001
- Gallery NOD Roxy, Hermeneutic, (project - Eyes Song).
Prague, Czech Republic

2000
- Contemporary Art Centre,(project Sun Dance).
Prague, Czech Republic

- NOD Roxy Gallery,UVA,( project Sun Dance).
Prague, Czech Reoublic

1999
- Museum Nisa, Trienale, (project - Star Centeres).
Nisa, Poland

1998
- Contemporary Art Centre, (project - Star Centeres).
Prague, Czech Republic

- Museum Sumperk, Trienale, (project - Star Centeres).
Sumperk, Czech Republic

1995
- Centrum Cesta, Lying, (project - Paintings of Poetry).
Tabor, Czech Rupublic