cor poluli


moje srdce
my heart


dyslektický projekt
dyslexie project


chlupatice
pubic art - hairy


mobilní galerie
mobile gallery


Mobilní galerie

Objekt ve kterem se nachízíte, je přenosná galerie lehce rozložitelná
na malé kousky, která mi pomůže zviditelnit mé chlupatice na celém světě.

Dřevo, kov, polykarbonátové desky, 690 x 360 x 250 cm

 

Mobile Gallery

My gallery is mobile, it can be disassembler and rebuild again, giving me freedom to show my hairy wherever i want.


Wood, metal, polycarbon panels, 690 x 360 x 250 cm