cor poluli


moje srdce
my heart


dyslektický projekt
dyslexie project


chlupatice
pubic art - hairy


mobilní galerie
mobile gallery


Moje srdce / 2008 / 2 minuty - video animace

 

My heart /video animation 2008 / 2 minutes

Video animace byla vytvořena pro projekt 
FEMLING - www.femlink.org.

Koncept projektu:
1 žena-umělkyně, 1 video, ,1 země,
spojení světa prostřednictvím žen a jejich práci, nyní se v tomto projektu prezentuje 42 umělkyň a 42 videí 42 zemí.

Ženské srdce je složeno z mnoha tužeb, co je v něm nikdo netuší a mnohdy ani ony sami.Pro nás ženy je nejhorší mít prázdné srdce a nemít možnost někoho milovat nás ničí… Od světa očekáváme „Echo“ na naše tužby, přání, potřeby....Ptala jsem se mnoho žen na otázku, co je v ženském srdci.
Najít symboly, co je opravdové ženské srdce je velice složité.
Jsme každá jiná, i přesto mnoho žen odpovědělo velice
shodně: „V mém srdci to nejdůležitější je chlap, rodina, děti, domov.“

Abych našla nějakou odpověď, tak jsem se rozhodla udělat
svoje srdce.

 

This video This video animation is specially made for an art project FEMLING - www.femlink.org

The concept for this procejct is:
one Woman Artist, one Video,  one Country throughout the world between women video artists and their work.Now there are presented  42 woman/artist from 42 countries.

A woman’s heart contains a lot of longings, what’s inside, no one knows, often not even the women themselves.The worst thing that can happen to us, women, is to have an empty  heart, and not having
a chance to love is killing us…We expect the world to „Echo“ our longings, desires, needs…I have asked many women what is inside the woman’s heart.
It is quite hard to find symbols of what is the real woman’s heart. Each of us is different, nevertheless, many women have given the very same answer: „The most important things in my heart are my man, family, children, home.“

To find an answer I have decided to create my own heart.


Video 2min,DVD, 2008
Alena Kupčíková