foto:Tomáš Nosil

Chlupatice jsou reliéfy vytvořené z ženského ochlupení, doprovázené zvířecími chlupy. Nejedná se o kresby, ale o reliéfy, které jsou následně laminovány. Techniku vymyslela Alena Kupčíková v roce 2000 a dnes jí ženy z celého světa posílají materiál. Alena za Chlupatice získala řadu ocenění a díla jsou součástí sbírky Národní galerie v Praze. Toto umělecké dílo bylo mnohokrát cenzurováno, přičemž k nejznámější cenzuře došlo v Paříži, kde měla první dáma Francie Bernadette Chirac předávat cenu LVMH (LVMH MOËT HENNESSY - LOUIS VUITTON). Organizátoři však výstavu raději zrušili, aby neurazili francouzskou veřejnost.

"Hairy-Chlupatice" are reliefs created from women’s pubic hair, accompanied by animal hair. These are not drawings but reliefs that are subsequently laminated. The technique was invented by Alena Kupčíková in 2000, and today women from all over the world send her material. Alena has received many awards for Hairy-Chlupatice, and the works are part of the collection of the National Gallery in Prague. This artwork has been censored many times, with the most famous censorship occurring in Paris, where the First Lady of France, Bernadette Chirac, was supposed to present the LVMH prize (LVMH MOËT HENNESSY - LOUIS VUITTON). However, the organizers preferred to cancel the exhibition to avoid offending the French public.
"...chlupatice..."
Některé ženy vnímají své „intimní chloupky“ jako nemoderní nebo dokonce neestetické, další si jich cení jako nějaké ozdoby, jejíž úprava a změna je individualizuje a osvobozuje; jiné ženy považují za příjemné si je zcela oholit, zbavit se jich, překračujíce tak určité tabu…
Požádala jsem své přítelkyně o jejich chloupky a z nich jsem vytvořila erotické, možná až exhibicionistické sny ženy.
Cítím, že by tyto „dárkyně“ neměly zůstat anonymní, že by byl na místě krátký videozáznam, který by je popisoval a jmenoval. …nebo bych spíše ráda nechala ty, kteří se na mé obrazy dívají, přemýšlet o tom, která z nich věnovala své chloupky pro jaký obraz?
"...hairy..."
Some women consider their pubic hair to be "unfashionable" or even "unaesthetic", others value it as an adornment, individualizing it by changing it’s appearance; then some women find it exhilarating to shave it off completely, as if breaking a taboo...
I asked my women friends for their hair and with it created the erotic, perhaps even exhibitionistic dreams of a woman.
I felt these donors should not remain anonymous, that a short video depicting them should give them credit. ...or is it perhaps, to get those who look at my pictures into guessing who of the girls gave her pubic hair for which picture?

Olivie, 2023, chloupky z ženského ohanbí, ruční papír, zalaminováno, 59 x 42 cm
Olivia, female pubic hair, handmade paper, protective foil

Kateřiny dialog, 2021
chloupky z ženského ohanbí, ptačí peří, kočičí chlupy, 
ruční papír, zalaminováno, 30 x 20 cm
 Katerina's dialogue/ female pubic hair,  
bird feathers, cat hair, handmade paper, protective foil

Barbora, 2023, chloupky z ženského ohanbí, ruční papír,
zalaminováno, 30 x 20 cm
Barbara, female pubic hair, handmade paper, protective foil

Kleopatra, 2023, chloupky z ženského ohanbí, koňské žíně, papouščí peří, 
korodovaný metal, 24 karátové zlato, ruční papír, zalaminováno, 75 x 56 cm 
Cleopatra, female pubic hair, horse hair, parrot feathers, corroded metal, 
24 carat gold, handmade paper, protective foil

Na závodech, 2024, 
chloupky z ženského ohanbí, koňské žíně, 
korodovaný metal, ryzí stříbro, 24 karátové zlato, ruční papír, 
zalaminováno, 42 x 30 cm
At the Races, female pubic hair, horse hair,
corroded metal, pure silver, 24 carat gold, handmade pape, protective foil

Po zápasu, 2024,
chloupky z ženského ohanbí, koňské žíně, 
ruční papír, 42 x 30 cm
After the match, female pubic hair, horse hair, 
handmade paper, protective foil

Na pohovce, 2023, chloupky z ženského ohanbí, koňské žíně, papouščí peří, 
ruční papír, zalaminováno, 75 x 56 cm
On the sofa, female pubic hair, horse hair, 
parrot feathers, handmade paper, protective foil

Jana, 2023, chloupky z ženského ohanbí, koňské žíně, 24 karátové zlato, 
ruční papír, zalaminováno, 42 x 30 cm
Jana, female pubic hair, horse hair, 24 carat gold, 
handmade paper, protective foil

Copatá, 2022, 
chloupky z ženského ohanbí, ptačí peří, kočičí chlupy, 
ruční papír, zalaminováno, 42 x 30 cm
Braided, female pubic hair, cat hair, 
bird feathers, handmade paper, protective foil

Růt, 2022, chloupky z ženského ohanbí, koňské žíně, kočičí chlupy, 
24 karatové zlato, korodovaný metal, ryzí stříbro, ruční papír, 
zalaminováno, 42 x 30 cm
Ruth, female pubic hair, horse hair, cat hair, 
24 carat gold, corroded metal, pure silver, handmade paper, 
protective foil

Zlatá bradavka, 2022, chloupky z ženského ohanbí, koňské žíně, bíle zlato,
24 krátové zlato, ruční papír, rucně zalaminováno,
56x75 cm.
Golden nipple,female pubic hair on handmade paper, horsehair, corroded metal,
pure silver, 24 carat gold, covered with a protective foil

Markéta, 2022, chloupky z ženského ohanbí, koňské žíně, 
24 karatové zlato,  ryzí stříbro, ruční papír, 
zalaminováno, 75 x 56 cm
Margaret, female pubic hair, horse hair, 
24 carat gold, pure silver, handmade paper, 
protective foil

Lili, 2021, chloupky z ženského ohanbí, koňské žíně, korodovaný metal, ryzí stříbro, 24 karátové zlato, ruční papír, zalaminováno, 42 x 59 cm. Lili, female pubic hair on handmade paper, horsehair, corroded metal, pure silver, 24 carat gold, covered with a protective foil

Studentka 2022
chloupky z ženského ohanbí, koňské žíně, ruční papír, rucně zalaminováno, 29 x 42 cm.
S
choolgirl, female pubic hair on handmade paper, horsehair, covered with a protective foil
Po koupeli, 2022, chloupky z ženského ohanbí, korodovaný metal, ruční papír, zalaminováno, 29 x 42 cm. After Bath, female pubic hair on handmade paper, corroded metal, covered with a protective foil
Prsten, 2022, chloupky z ženského ohanbí, korodovaný metal, ruční papír, zalaminováno, 29 x 42 cm. Ring, female pubic hair on handmade paper, corroded metal, covered with a protective foil

Irena, 2021, chloupky z ženského ohanbí, koňské žíně, korodovaný metal, ryzí stříbro, 24 karátové zlato, ruční papír, zalaminováno, 29 x 42 cm. Irena, female pubic hair on handmade paper, horsehair, corroded metal, pure silver, 24 carat gold, covered with a protective foil.

Eva, 2021, chloupky z ženského ohanbí, ruční papír, zalaminováno, 29 x 42 cm.
Eva, female pubic hair on handmade paper,  covered with a protective foil

Copatá s lilií, 2021, chloupky z ženského ohanbí, koňské žíně, korodovaný metal, bíle zlato, ruční papír, zalaminováno, 56x75 cm. Braids with a lily, female pubic hair on handmade paper, horsehair, white gold, corroded metal, covered with a protective foil

Krajková 2019, chloupky z ženského ohanbí, koňské žíně, ruční papír, zalaminováno,30 x 21 cm. Lace, female pubic hair on handmade paper, horsehair, covered with a protective foil

Zlatá Irena, 2021, chloupky z ženského ohanbí, zlato 24 karátové, ruční papír, zalaminováno, 35 cm x 59 cm.
Golden Irena, female pubic hair on handmade paper, 24 carat gold, covered with a protective foil

Žena s mouchou, 2016, chloupky z ženského ohanbí, korodovaný metal, ryzí stříbro, bíle zlato, ruční papír, zalaminováno, 56 x 75 cm.
Woman with a fly, female pubic hair on handmade paper, white gold, pure silver,corroded metal, covered with a protective foil
Žena s chameleonem, 2016, chloupky z ženského ohanbí, korodovaný metal, ryzí stříbro, ruční papír, zalaminováno, 56 x 75 cm.
Woman with a chameleon, female pubic hair on handmade paper, corroded metal, pure silver, covered with a protective foil

Žena s mouchami, 2017, chloupky z ženského ohanbí, korodovaný metal, bíle zlato, ryzí stříbro, ruční papír,
zalaminováno, 56 x 75 cm. Woman with flies, female pubic hair on handmade paper, white gold, pure silver,corroded metal, 

covered with a protective foil

Na plovárně II., 2016, chloupky z ženského ohanbí, korodovaný metal, ryzí stříbro, ruční papír, zalaminováno, 29 x 42 cm. At the swimming pool II., female pubic hair on handmade paper, corroded metal, pure silver, covered with a protective foil
Na plovárně I., 2016, chloupky z ženského ohanbí, korodovaný metal, ryzí stříbro, ruční papír, zalaminováno, 29 x 42 cm. At the swimming pool I., female pubic hair on handmade paper, corroded metal, pure silver, covered with a protective foil
Ukaž se, 2013, chloupky z ženského ohanbí, metal korodovaný, ruční papír, zalaminováno, 42 x 29 cm. Show Yourself, female pubic hair on handmade paper, corroded metal, covered with a protective foil.
Čekání na jaro, 2013, chloupky z ženského ohanbí, metal korodovaný, ruční papír, zalaminováno, 42 x 29 cm. Waiting for Spring, female pubic hair on handmade paper, corroded metal, covered with a protective foil.
Žena s kočkou na ulici I., 2013, chloupky z ženského ohanbí, kočičí chlupy, metal korodovaný, bíle zlato, ruční papír, zalaminováno, 29 x 42 cm.
Woman with a Cat on the street I., female pubic hair, cat hair on handmade paper, corroded metal,
white gold, ​​​​​​​covered with a protective foil
Žena s kočkou na ulici II., 2013, chloupky z ženského ohanbí, kočičí chlupy, metal korodovaný, bíle zlato, ruční papír, zalaminováno, 29 x 42 cm.
Woman with a Cat on the street II., female pubic hair, cat hair on handmade paper, corroded metal,
white gold, ​​​​​​​covered with a protective foil

Andělé bodu G, 2012, chloupky z ženského a mužského ohanbí, králičí chlupy, ruční papír, zalaminováno, 21 x 30 cm
Při pohledu na mé dílo každý den 10 minut najdete svůj bod G.

G point´s angels, female and male pubic hair, rabbit hair on handmade paper, covered with a protective foil If you look at this artwork for 10 minutes every day, you find your G poin

Žádost o ruku, 2013, chloupky z ženského ohanbí, ptačí peří, papír, zalaminováno, 100 x 70cm.
Marriage proposal, female pubic hair, bird´s feathers on paper, covered with a protective foil

Autoportrét, 2008, chloupky z ženského ohanbí, ruční papír, zalaminováno, 59 x 42 cm. 
Self - portrait, female pubic hair on handmade paper, covered with a protective foil

Naivní, 2010, zrzavé chloupky z ženského ohanbí, papír, zalaminováno, 100 x 70 cm.
Naive, red female pubic hair on paper, covered with a protective foilBack to Top