"...chlupatice..."
Některé ženy vnímají své „intimní chloupky“ jako nemoderní nebo dokonce neestetické, další si jich cení jako nějaké ozdoby, jejíž úprava a změna je individualizuje a osvobozuje; jiné ženy považují za příjemné si je zcela oholit, zbavit se jich, překračujíce tak určité tabu…
Požádala jsem své přítelkyně o jejich chloupky a z nich jsem vytvořila erotické, možná až exhibicionistické sny ženy.
Cítím, že by tyto „dárkyně“ neměly zůstat anonymní, že by byl na místě krátký videozáznam, který by je popisoval a jmenoval. …nebo bych spíše ráda nechala ty, kteří se na mé obrazy dívají, přemýšlet o tom, která z nich věnovala své chloupky pro jaký obraz?
"...hairy..."
Some women consider their pubic hair to be "unfashionable" or even "unaesthetic", others value it as an adornment, individualizing it by changing it’s appearance; then some women find it exhilarating to shave it off completely, as if breaking a taboo...
I asked my women friends for their hair and with it created the erotic, perhaps even exhibitionistic dreams of a woman.
I felt these donors should not remain anonymous, that a short video depicting them should give them credit. ...or is it perhaps, to get those who look at my pictures into guessing who of the girls gave her pubic hair for which picture?
Zlatá bradavka, 2022, chloupky z ženského ohanbí, koňské žíně, bíle zlato,
24 krátové zlato, ruční papír, rucně zalaminováno,
56x75 cm.
Golden nipple,female pubic hair on handmade paper, horsehair, corroded metal,
pure silver, 24 carat gold, covered with a protective foil

Lili, 2021, chloupky z ženského ohanbí, koňské žíně, korodovaný metal, ryzí stříbro, 24 karátové zlato, ruční papír, zalaminováno, 42 x 59 cm. Lili, female pubic hair on handmade paper, horsehair, corroded metal, pure silver, 24 carat gold, covered with a protective foil

Studentka 2022
chloupky z ženského ohanbí, koňské žíně, ruční papír, rucně zalaminováno, 29 x 42 cm.
S
choolgirl, female pubic hair on handmade paper, horsehair, covered with a protective foil
Po koupeli, 2022, chloupky z ženského ohanbí, korodovaný metal, ruční papír, zalaminováno, 29 x 42 cm. After Bath, female pubic hair on handmade paper, corroded metal, covered with a protective foil
Prsten, 2022, chloupky z ženského ohanbí, korodovaný metal, ruční papír, zalaminováno, 29 x 42 cm. Ring, female pubic hair on handmade paper, corroded metal, covered with a protective foil

foto:Tomáš Nosil

Irena, 2021, chloupky z ženského ohanbí, koňské žíně, korodovaný metal, ryzí stříbro, 24 karátové zlato, ruční papír, zalaminováno, 29 x 42 cm. Irena, female pubic hair on handmade paper, horsehair, corroded metal, pure silver, 24 carat gold, covered with a protective foil.

Eva, 2021, chloupky z ženského ohanbí, ruční papír, zalaminováno, 29 x 42 cm.
Eva, female pubic hair on handmade paper,  covered with a protective foil

Copatá s lilií, 2021, chloupky z ženského ohanbí, koňské žíně, korodovaný metal, bíle zlato, ruční papír, zalaminováno, 56x75 cm. Braids with a lily, female pubic hair on handmade paper, horsehair, white gold, corroded metal, covered with a protective foil

Krajková 2019, chloupky z ženského ohanbí, koňské žíně, ruční papír, zalaminováno,30 x 21 cm. Lace, female pubic hair on handmade paper, horsehair, covered with a protective foil

Zlatá Irena, 2021, chloupky z ženského ohanbí, zlato 24 karátové, ruční papír, zalaminováno, 35 cm x 59 cm.
Golden Irena, female pubic hair on handmade paper, 24 carat gold, covered with a protective foil

Žena s mouchou, 2016, chloupky z ženského ohanbí, korodovaný metal, ryzí stříbro, bíle zlato, ruční papír, zalaminováno, 56 x 75 cm.
Woman with a fly, female pubic hair on handmade paper, white gold, pure silver,corroded metal, covered with a protective foil
Žena s chameleonem, 2016, chloupky z ženského ohanbí, korodovaný metal, ryzí stříbro, ruční papír, zalaminováno, 56 x 75 cm.
Woman with a chameleon, female pubic hair on handmade paper, corroded metal, pure silver, covered with a protective foil

Žena s mouchami, 2017, chloupky z ženského ohanbí, korodovaný metal, bíle zlato, ryzí stříbro, ruční papír,
zalaminováno, 56 x 75 cm. Woman with flies, female pubic hair on handmade paper, white gold, pure silver,corroded metal, 

covered with a protective foil

Na plovárně II., 2016, chloupky z ženského ohanbí, korodovaný metal, ryzí stříbro, ruční papír, zalaminováno, 29 x 42 cm. At the swimming pool II., female pubic hair on handmade paper, corroded metal, pure silver, covered with a protective foil
Na plovárně I., 2016, chloupky z ženského ohanbí, korodovaný metal, ryzí stříbro, ruční papír, zalaminováno, 29 x 42 cm. At the swimming pool I., female pubic hair on handmade paper, corroded metal, pure silver, covered with a protective foil
Ukaž se, 2013, chloupky z ženského ohanbí, metal korodovaný, ruční papír, zalaminováno, 42 x 29 cm. Show Yourself, female pubic hair on handmade paper, corroded metal, covered with a protective foil.
Čekání na jaro, 2013, chloupky z ženského ohanbí, metal korodovaný, ruční papír, zalaminováno, 42 x 29 cm. Waiting for Spring, female pubic hair on handmade paper, corroded metal, covered with a protective foil.
Žena s kočkou na ulici I., 2013, chloupky z ženského ohanbí, kočičí chlupy, metal korodovaný, bíle zlato, ruční papír, zalaminováno, 29 x 42 cm.
Woman with a Cat on the street I., female pubic hair, cat hair on handmade paper, corroded metal,
white gold, ​​​​​​​covered with a protective foil
Žena s kočkou na ulici II., 2013, chloupky z ženského ohanbí, kočičí chlupy, metal korodovaný, bíle zlato, ruční papír, zalaminováno, 29 x 42 cm.
Woman with a Cat on the street II., female pubic hair, cat hair on handmade paper, corroded metal,
white gold, ​​​​​​​covered with a protective foil

Andělé bodu G, 2012, chloupky z ženského a mužského ohanbí, králičí chlupy, ruční papír, zalaminováno, 21 x 30 cm
Při pohledu na mé dílo každý den 10 minut najdete svůj bod G.

G point´s angels, female and male pubic hair, rabbit hair on handmade paper, covered with a protective foil If you look at this artwork for 10 minutes every day, you find your G poin

Žádost o ruku, 2013, chloupky z ženského ohanbí, ptačí peří, papír, zalaminováno, 100 x 70cm.
Marriage proposal, female pubic hair, bird´s feathers on paper, covered with a protective foil

Autoportrét, 2008, chloupky z ženského ohanbí, ruční papír, zalaminováno, 59 x 42 cm. 
Self - portrait, female pubic hair on handmade paper, covered with a protective foil

Naivní, 2010, zrzavé chloupky z ženského ohanbí, papír, zalaminováno, 100 x 70 cm.
Naive, red female pubic hair on paper, covered with a protective foilBack to Top