Cor Populi – Srdce Lidu (2008)
„ Pokouším se vytvořit analogii lidského srdce. Nikoliv medicínský model. Společně s návštěvníky vytvořím model sídla lidské duše. Se všemi jeho jizvami, šrámy a střelami vrostlými hluboko v jeho letokruzích. Duši společnou, která bude komunikovat sama se sebou i s diváky – spolutvůrci. Pískovcové srdce slouží jako záznamník nebo veřejná vývěska, můžeme sem vyrýt svoje touhy, přání nebo se jen zvěčnit v kameni. Vytesejme své touhy a kámen bude plakat.” 

1,5 m x 2,1 m x 1,2m, umělý kámen / artificial stone
Cor Populi – Heart of the People
“I seek to make an analogue of the human heart, not a medical model. Together with the visitors, I will create a model of the place where the human heart resides – with all its scars, wounds and traumas grown deep into its rings: a common soul that will communicate with itself as well as with the viewers co-creators. The sandstone heart serves as an answering machine or public announcement system, on which we can carve our desires and wishes, or just our names. Carve your desire and the stone will cry“.

Back to Top