Cor Populi – Srdce lidu

Pokoušíme se vytvořit analogii lidského srdce. Nikoliv medicinský model. Společně s návštěvníky vytvoříme model sídla lidské duše. Se všemi jeho jizvami, šrámy a střelami vrostlými hluboko v jeho letokruzích. Duši společnou, která bude komunikovat sama se sebou i s diváky - spolutvůrci. Pískovcové srdce slouží jako záznamník nebo veřejná vývěska, můžeme sem vyrýt svoje touhy, přání nebo se jen zvěčnit v kameni. Vytesejme své touhy a kámen bude plakat.

Alena Kupčíková společně s Michal Klega
www.nowaskromnosc.net

Rozměry: 2,1 m x 1,5m x 1,2m
Materiál: umělý kámen, 2008
Cor Populi – Heart of the People

We seek to make an analogue of the human heart, not a medical model. Together with the visitors, we will create a model of the place where the human heart resides - with all its scars, wounds and traumas grown deep into its rings: a common soul that will communicate with itself as well as with the viewersco - creators.
The sandstone heart serves as an answering machine or public announcement on which we can carve our desires and wishes, or just our names. Carve your desire and the stone will cry.

Alena Kupčíková together with Michal Klega
www.nowaskromnosc.net

Size: 2,1 m x 1,5m x 1,2m
Material: artificial stone, 2008
Back to Top