Všechny zážitky, jak zdravotní, tak mentální, mají vliv na naše zdraví, na naši psychiku. Vše, co se odehrává v našem životě, má vliv na náš organismus. Autorka vysvětluje: „K tomuto tématu mě zaujala Iridologie, jenž je vědou, která může, jako jedna z mála, zaznamenat přirozený životní cyklus každého z nás, jak po fyzické stránce, tak po mentální, přímo na oční duhovku. Tyto změny jsem postupně přetransformovávala do hudební partitury. Změna potravy, země pobytu, manžela nebo čehokoli, co nám osud přivede do cesty; to vše se nám dle irisdiagnostiky zapíše do očí. Vždy totiž musíme mít na paměti, že signál o změnách se na oční duhovku promítá prostřednictvím mozku a právě mozek rozhoduje o tom, jak moc bude změna na duhovce patrná. Každé dítě se narodí s modrýma očima, jejich oči se ještě nedívaly do světla. Teprve po několika týdnech se ukazují první symptomy ukládání pigmentu. U dětí s bílou pletí slabě a pomalu, zatímco u černoušků silně a rychle. První cyklus focení jsem začala sama na sobě (17. 1. 2000). K této činnosti mě přiměl delší pobyt v Jihoafrické republice, kdy jsem změnila prostředí, potravu i podnebí; což jsou změny, které by se měly na duhovce projevit. Kdyby bylo naše oko samostatnou živou bytostí, potom by byla k vidění její duše.“
 

All experiences, both physical and mental, influence our health and psyche. Everything that goes on in our lives affects our bodies. The artist explains: “For this topic I was intrigued by Iridology, which is a science that can, as one of the few, record the natural life cycle of each of us, both physically and mentally, directly to iris. I gradually transformed these changes into musical scores. Changing food, country of residence, husband or whatever the fate bring to our way; all of that is, according to iris diagnosis, written in the eye. We must always keep in mind that the signal of iris’ changes is reflected through a brain and the brain decides how much will the change be visible. Every child is born with blue eyes, their eyes have never seen the light before. Only after several weeks can we see the first signs of pigment storage. This happens more slowly and incrementally among babies with white skin, whilst the process is stronger and faster in babies with darker skin tones. The first photoshoot cycle of my own iris started on 17th January, 2000. My long stay in South Africa made me to start with this activity, as I changed the environment, food and climate; which are all changes that should be reflected in the iris. If our eye was a single living creature, then we would be able to see its’ soul.”
Back to Top