Před tiskem se vše musí nakreslit na litografický kámen. Pak vznikne série originálních číslovaných tisků, kamen se po vytisknutí zbrousí a tisk již nejde znovu opakovat.
Everything must be drawn on the lithographic stone before printing. A numbered series of original prints are then created. The stone is sanded down following the print run, ensuring the print cannot be reproduced.

foto: Martin Říha

duše má, my soul, 2021
 signováno ateliér 1 / 60 K
92 x 70 cm

( nákladu 60 kusů )

otisk duše / the imprint of the soul​​​​​​​, 2021
 signováno ateliér 1 / 60 K
95 x 70 cm

( v nákladu 60 kusů )

květina / flower, 2019
 signováno ateliér 1/ 44 K
90 x 70 cm
( v nákladu 44 kusů )

dobrá trefa / good shot, 2018
 signováno ateliér 1/ 76 K
80 x 64 cm
( v nákladu 76 kusů )

triptych , 2017 - 2019
 litografie, litography

žena jako zvíře / woman like an animal, 2019
 signováno ateliér 1 / 76 K
100 x 70 cm
( v nákladu 76 kusů )

selfíčko / selfie, 2018
 signováno ateliér 1 / 76 K
100 x 70 cm
( v nákladu 76 kusů )

s chuti / with flavor, 2017
 signováno ateliér 1 / 38 K
100 x 70 cm
( v nákladu 38 kusů )

v pokoji / in the room, 2018
 signováno ateliér 1 / 44 K
43 x 35 cm
( v nákladu 44 kusů )

kdo je kdo / who is who, 2017
 signováno ateliér 1 / 38 K
80 x 64 cm
( v nákladu 38 kusů )

Back to Top