Olej na plátně, malované jediným chloupkem ze ženského ohanbí, který je pak jako relikvie instalován u každého obrazu.

Oil on canvas, painted using female pubic hair, which is then installed as a relic for each image.
Back to Top