Mobilní galerie Objekt ve kterem se nachízíte, je přenosná galerie lehce rozložitelná na malé kousky, která mi pomůže zviditelnit mé umění na celém světě. Dřevo, kov, polykarbonátové desky, 690 x 360 x 250cm
Mobile Gallery My gallery is mobile, it can be disassembler and rebuild again, giving me freedom to show my art wherever i want. Wood, metal, polycarbon panels,
690 x 360 x 250cm
Back to Top