Žito, 2023 - 2024. Preciosa® Genuine Czech crystal, epoxid, 68,5 x 40,5 x 20 cm
Rye, Preciosa® Genuine Czech crystal, epoxy

Ptáci, 2024, Preciosa® Genuine Czech crystal, epoxid, 68,5 x 40,5 x 20 cm 
Birds, Preciosa® Genuine Czech crystal, epoxy

Krajina, 2019–2021, Preciosa® Genuine Czech crystal, epoxid, 20 x 35 x 15 cm
Landscape, Preciosa® Genuine Czech Crystal, epoxy resin

Chameleon, 2016, Preciosa® Genuine Czech Crystal, epoxidová pryskyřice, ryzí stříbro, zrcadlo, dřevo, 40 x 20 x 25 cm
Chameleon, Preciosa® Genuine Czech Crystal, epoxy resin, pure silver, mirror, wood
Moucha na zlatém lejnu, 2016, Preciosa® Genuine Czech Crystal, 24 karátové zlato, epoxidová pryskyřice, ryzí stříbro, zrcadlo, dřevo, 40 x 20 x 25 cm
Fly on a Golden Poop, Preciosa® Genuine Czech Crystal, 24 carat gold, epoxy resin, pure silver, mirror, wood
Tlustá makrela, 2013, český křišťál Preciosa® Genuine Czech Crystal, ryzí stříbro, epoxid, 50cm
 Fat Mackerel, Preciosa® Genuine Czech Crystal, pure silver, epoxy
Back to Top