Smalt je sklářská technika, základem všech smaltů je křemík, který se při vysokých teplotách nataví na kovový podklad a sline v krásný lesklý neprůhledný povrch. Představuje odolnost proti vnějším vlivům, tvrdost, ale i křehkost. Pálí se na 850 stupňů. 
 Enamel is glass technique as silicon is the basis of all enamels. Silicon melts down at high temperatures to the metal substrate and creates beautiful, shiny, opaque surface. It represents resistance to the external influences, hardness but also fragility. It is burnt out at 850 °C
2020 - 2021
projekt instagram ve smaltu v procesu práce...
ve smaltovně 2020 
v procesu prace..
Back to Top