Srdce ve věží
Interaktivní instalace velkoformátových kreseb představ o našich srdcích a podobách lásky. Jaká by byla jejich podoba, kdyby se rázem zhmotnily v obraze? Jaké máme tužby? Ke komu vzhlížíme? Koho milujeme a komu jsme ochotni své srdce dát a čí srdce chceme vlastnit? Vnímáme Boha v podobě rodičů, partnera nebo plyšového medvěda či komiksové postavy? Naše božstvo a přání se mění s věkem.
Každý návštěvník se stane součástí instalace, kde může napsat nebo nakreslit své přání, které vhodí do krabice a tím aktivuje svůj osud.
Heart in the Tower
An interactive installation composed of large-scale drawings of ideas about our hearts and the forms of love. What would they look like if they were suddenly materialised in a painting? What are our desires? Who do we look up to? Who do we love and to whom are we willing to give our hearts and whose heart do we want to own? Do we perceive God in the form of a parent, a spouse, or a teddy bear or comic book character? Our divinity and desires change with age.
Each visitor becomes part of the installation where they can write or draw their wish and drop it into the box actualising their destiny.
Digitální tisk / Digital print, 
2X 135 x 600 cm

Digitální tisk / Digital print, 2X 135 x 200 cm

Digitální tisk / Digital print,
2X 135 x 600 cm

Back to Top