Slunce má svou energii, ovlivňuje náš život a bohužel i my ovlivňujeme slunce; ničíme ho výzkumy a zdokonalováním světa. Autorka vysvětluje: „Chtěla jsem slyšet pohyb nejžhavější planety, která by nás zničila, kdybychom byli blízko, ale z bezpečné vzdálenosti nám dává život. O slunci jsem nastudovala veškeré dostupné informace, zkoumala jej přes matematické vzorečky. Došla jsem k názoru, že pohyb slunce mohu nejlépe zaznamenat přes stín. V závěru celého výzkumu jsem došla k názoru, že musím použít neidentifikovatelný objekt, jenž mi nic nepřipomíná, a proto mě nemůže ovlivnit. Vybrala jsem si dva objekty, které jsem našla v moři
a neznala jsem jejich původ. Vrhající stín slunce tohoto modelu mi dal přesné parametry k výpočtu pohybu slunce. Tento číselný výpočet je notovým záznamem.“
The sun has its own energy and influences our lives. Unfortunately we influence it too by destroying it with our explorations and development. The artist explains: “I would like to feel the movement of this fiery star, which could have destroyed us had we been too close it, but from a safe distance it gives us life. I have investigated different mathematical patterns and studied most available material about the sun. I noticed that the movement of the sun is best recorded according to its shadow. During my investigation I have found that I have to use indefinable objects that don’t remind me of anything and thus cannot influence me. As a model I chose an object from the sea whose function wasn’t really clear to me. The shadow that was cast by this object gave me the exact parameters of movement of the sun. This movement of the sun is converted into sound tracks using a mathematical formula.“
Tanec slunce I-II., 2000, kombinovaná technika, papír, 120 x 240 cm, v instalaci velkoformátové tisky 200 x 400 cm.
Sun Dance I-II., mixed media, large-format prints for installation
Sun, 2000, olej na plátně, kombinovaná technika, 120 x140cm, pro instalaci velkoformátový tisk, 200x400cm.
Sun, oil painting, mixed media, large-format prints for installation

Matematická partitura, video 1:20 minut, návrh instalace, 2000–2007
Mathematical score, 1:20 minute video, installation

Back to Top