Výzva národu
Alena Kupčíková do galerií instaluje sběrné boxy a vyzývá národ:
 „DARUJTE SVÉ OCHLUPENÍ z ohanbí – geograficky-genetickou relikvii – 
pro vytvoření nové České/Československé epopeje.
A challenge to the nation
Alena Kupčíková installs collection boxes in galleries and challenges
the nation. DONATE YOUR pubic hair, a unique genetic and geographical 
marker that can aid in the creation of new Czech/Czechoslovak epic.
Skica k nové epopeji – co vše působí na národ 
Sketch for the new epic - everything that affects the nation
Back to Top